وظیفه خاتمه دادن (پایان) به یک مرکزداده علیرغم ظاهر، امری بسیار دشوار می باشد.
در حالی که مرکز داده را از کار می اندازیم، باید تصمیماتی را اتخاذ نماییم که در آن تجهیزات، در صورت کارایی ومقرون به صرفه بودن بتوان در مرکزداده جدید مجددا استفاده نمود. برخی از تجهیزات باید از بین بروند و یا نابود شوند (در مورد هارد درایو)، و برخی از تجهیزات ممکن است به فروش برسند. این وظایف به تنهایی چالش های منحصر به فرد خود را ارائه می دهند و نیاز به مقدار قابل توجهی از زمان و کار را برای یافتن تجهیزات مناسب، انهدام تجهیزات مورد نظر و حمل تجهیزات منقضی شده به تاسیسات دفن.

بهترین راه، بکارگیری از شرکتی است که دارای تجربه و تخصص در مدیریت این موضوع باشد. YES می تواند تمام جنبه های پروژه را مدیریت کند و از کارشناسان داخلی در امکانات، فناوری اطلاعات و کابل کشی استفاده نماید. تیم مدیریت YES می تواند با برنامه ریزی حرفه ای، انهدام، حمل و نقل، دفع یا بازیافت و بازگرداندن تمام تجهیزات مرکزداده را هماهنگ نمایند. علاوه بر این، متخصصان فناوری اطلاعات در YES همچنین به شما کمک می کنند تا هر مقدار از تجهیزات خاتمه یافته را بازاریابی کنید.

خدمات خاتمه دادن به یک مرکز شامل:

  • ایجاد یک طرح.
  • جدا و باز کردن تمام تجهیزات.
  • تهیه و آماده کردن تجهیزات برای حمل و نقل.
  • تخریب / دفع.

بازگرداندن محل به قبل از ساخت.