این نوع نظافت در دو صورت مورد نیاز می باشد:

1- عملیات عمرانی و ساختمانی انجام شده و قبل از راه اندازی مرکز می بایست این نظافت صورت گرفته و نخاله های ساختمانی از مرکز خارج گردد (جزئیات آن بشرح ذیل می باشد).

2- مرکز زیر بار می باشد که در این صورت پیشنهاد می گردد که حداقل سالی یکبار این نظافت صورت گیرد (جزئیات آن بشرح ذیل می باشد).

چرا شركت يكتا ايده شرق؟

براي انتخاب پيمانكار، كارفرما بايد به موارد زير توجه بسزايي نمايد:

1.      تخصص:

شركت يكتا ايده شرق با تمركز در رابطه به خدمات مراكزداده، تخصص خود را در اين راستا ثابت نموده است. تمامي پرسنل اين شركت حداقل داراي مدرك فوق ديپلم شبكه يا كامپيوتر مي باشند كه توسط مديران شركت آموزش هاي لازمه براي محيط مركز داده را ديده اند.

2.      تجارب:

شركت يكتا ايده شرق با استفاده از استعدادهاي جوان با تجربه و بهره گيري از مديريت كارآمد، تكنولوژي پيشرفته بعنوان تنها شركت فعال در اين زمينه كه براي اولين بار در كشور عزيزمان بحث نظافت تخصصي مراكزداده را با رعايت استاندارهاي بين المللي راه اندازي كرده است.

3.      مراحل عملكرد:

شركت يكتا ايده شرق عملكرد كاملي در راستاي اجراي خدمات نظافت مراكزداده طراحي نموده است كه تمام پرسنل اين شركت عمليات اجرايي خود را طبق اين راهنما اجرا مي نمايند. گزارش نهايي بعد از اجراي هر پروژه به كارفرما ارائه مي گردد.

4.      جارو برقي هاي مورد استفاده:

بطور كلي دو نوع جاروبرقي در نظافت مراكزداده استفاده مي شود:

نوع اول كه براي نظافت زير كف و ديوارها استفاده مي شود كه داراي فيلتر HEPA با راندمان % 99.97 مي باشد و قابليت جلوگيري از برگشت ذرات بزرگتر از 0.3 مايكرون را به محيط دارا مي باشد.

نوع دوم كه براي نظافت داخل كابينت ها و خصوصا براي جمع آوري گرد و غبارهاي ورودي هوا در دستگاه هاي IT، با قدرت مكنده بسيار پايين مي باشد تا صدمه اي به پنكه هاي كابينت و يا دستگاه هاي IT وارد نشود. در ضمن موتور اين جارو ها داراي پوشش جلوگيري از ارتفاع فركانس راديويي و الكترومگنتيك مي باشد.

5.      ابزار و لوازم جانبي:

تمامي ابزارها و لوازم مصرفي در مراكزداده از طرف اين شركت غير رسانا بوده، بخصوص دستمال هاي پارچه اي، كه حداقل پرز را به جا مي گذارند.

6.       مواد شوينده:

تمامي مواد شوينده استفاده شده با قابليت آنتي استاتيك و تائيد شده جهت استفاده در مراكزداده مي باشند.

7.      بيمه:

شركت يكتا ايده شرق در راستاي جذب رضايت و اطمينان هر چه بيشتر و مشتريان خود در مقابل حوادث ناگهاني كه ممكن است از طرف پرسنل اين شركت در محيط مراكزداده ايجاد شود، خود را بيمه مسئوليت نموده است.

اين بيمه شامل موارد ذيل مي باشد:

1)   هزينه هاي ناشي از صدمه به تجهيزات سخت افزاري مانند سوئيچ، كامپيوتر، تجهيزات IT تا سقف 500.000.000 ريال.

2)   هزينه هاي ناشي از قطع خدمات (از دست دادن سرويس) مشتري قطعي اينترنت، برق و غيره تا سقف 250.000.000 ريال.