خدمات تمیز کردن و نظافت تخصصی شامل: مرکزداده، اتاق سرور، اتاق کامپیوتر، اتاق برق، اتاق ژنراتور، اتاق UPS و باطری، NOC، مرکز اعلام و اطفاء حریق، مرکز مخابرات و شبکه، اتاق استیجینگ و تست می شود.

بیشتر سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی دارای تجهیزات کامپیوتری بسیار گرانقیمت و با ارزشی هستند که برای ذخیره سازی و پردازش در امور روزمره آن سازمان، نقش بسیار مهم و حیاتی را ایفا می کنند. بصورتی که در بعضی اوقات ایجاد یک وقفه کوچک چند ثانیه ای می تواند برای آن سازمان یا مجموعه بسیار زیان آور باشد.

این تجهیزات حساس، که بدون آن ها ارائه خدمات بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود، می بایست در محیطی (اتاق) با ضریب امنیتی بسیار بالا، حفظ و نگهداری و مورد بهره برداری قرار گیرند و از ایجاد هرگونه خلل و وقفه احتمالی در روند کار جلوگیری شود.
یکی از عواملی که باعث عدم عملکرد صحیح و پایین آمدن عمر تجهیزات الکترونیکی می شود (مشاهده کاتالوگ)، رعایت نکردن استاندارد ISO 14644 در محیط می باشد. در چه مواردي مراكزداده نيازمند نظافت تخصصي مي باشند؟
  1. نظافت تخصصی دوره ای (سطحی)
  2. نظافت تخصصی کامل
  3. نظافت تخصصی پس از فاجعه
  4. نظافت سطح کف کاذب