• آقای سهیل کیان:

سمت: مدیر بخش مالی

میزان تحصیلات: دارای مدرک MSC در رشته MBA از شعبه دانشگاه کارلتون 2009.

 

 • آقای مجید براتی طرقی:

سمت: مدیر بخش حقوقی

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

 

 • خانم سارا فره وشی:

سمت: طراح اتاق سرور

میزان تحصیلات: دارای مدرک کاردانی در رشته نقشه کشی معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

 

 • خانم سمیرا فره وشی:

سمت: بازاریاب

میزان تحصیلات: دارای مدرک کاردانی در رشته نرم افزار کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سما.

 

 • آقای امین عرفانی:

سمت: برنامه نویس نرم افزار

میزان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه علوم و فنون مازندران (غیر انتفاعی).

 

 • آقای نیما لطیفی:

سمت: برنامه نویس نرم افزار

میزان تحصیلات:  دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شمال (غیر انتفاعی).

 

 • آقای سهراب علیزاده:

سمت:     ناظر عمرانی ساختمان

میزان تحصیلات:   دارای مدرک کارشناسی عمران – گرایش عمران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.

 

 • آقای ابوالفضل مردانی:

سمت: مدیر صدور مجوزها

میزان تحصیلات: دارای مدرک دیپلم گرافیک.

 

 • آقای علیرضا علیزاده:

سمت: مشاور

میزان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه شیراز.

 

 • آقای سعید عمورضائی:

سمت: مدیریت پروژه

میزان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت پروژه از دانشگاه پیام نور استان خوزستان.

 

 • آقای شاهرخ جعفری فرمند:

سمت: مشاور

میزان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته ژئوتکنیک ساختمان از دانشگاه تبریز.

 

 • آقای محمدرضا علیزاده:

سمت: مشاور

میزان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی مدیریت کسب و کار از دانشگاه امیرکبیر.