علی بهشتی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مخابرات و علم کامپیوتری از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در سال 1988 میلادی.

(مشاهده رزومه)

علی خراسانی

رئیس هیئت مدیره

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی در سال 1391 شمسی.

(مشاهده رزومه)