در بسیاری موارد برای پیشرفت تجارت و کسب و کار نیاز به مرکزداده و یا اتاق سرور می باشد. ایجاد این مرکز به هزینه بسیار بالایی نیاز دارد که در بیشتر مواقع قابل اجرا و سرمایه گذاری برای سازمان ها نمی باشد؛ در این راستا شرکت یکتا ایده شرق با در اختیار داشتن تجربه و سابقه بین المللی در زمینه طراحی و اجرای مراکزداده و با یاری سرمایه گذاران علاقمند توانسته است برنامه مالی تعریف نماید تا تسهیلات ویژه ای برای ساخت و تجهیز مرکزداده استاندارد و مورد تایید با استفاده از بهترین تکنولوژی موجود بصورت EPCF ارائه دهد.